Як визначити термін окупності капітальних витрат

Окупність - один з показників, що відображає ефективність економічної діяльності компанії. Він характеризує, наскільки грамотно і успішно використовуються капіталовкладення.
Як визначити термін окупності капітальних витрат

Сутність терміну окупності капітальних вкладень

В економічному аналізі існують різні підходи до визначення терміну окупності. Цей показник застосовують в рамках порівняльного аналізу при визначенні найбільш вигідного варіанту вкладень. Варто відзначити, що він використовується тільки в комплексному аналізі, приймати термін окупності за головний параметр ефективності не зовсім вірно. Визначення терміну окупності в якості пріоритетного можливо тільки за умови, якщо компанія орієнтована на швидке повернення інвестицій.

З іншого боку, за інших рівних умов, перевага віддається тим проектам, які мають найменший термін окупності.

При реалізації проекту на позикові кошти важливо, щоб термін окупності був коротший періоду користування зовнішніми запозиченнями.

Показник є пріоритетним в тому випадку, якщо для інвестора головним є максимально швидке повернення інвестицій, наприклад вибір шляхів фінансового оздоровлення збанкрутілих підприємств.

Під терміном окупності розуміється період, протягом якого відшкодовуються капітальні витрати. Це досягається за рахунок отримання додаткових доходів (наприклад, при введенні більш продуктивного устаткування) або економії (наприклад, при введенні енергоефективних виробничих ліній). Якщо ж мова йде про країну, тоді відшкодування відбувається за рахунок приросту національного доходу.

На практиці термін окупності - це той часовий проміжок, протягом якого прибуток компанії, забезпечена капітальними вкладеннями, зрівняється з сумою інвестицій. Він може різним - місяць, рік та ін. Головне, щоб термін окупності не перевищував нормативних значень. Вони відрізняються в залежності від конкретного проекту і від галузевої спрямованості. Наприклад, для модернізації обладнання на підприємстві нормативний термін один, а при будівництві автодороги - інший.

Розрахунок терміну окупності варто проводити з урахуванням тимчасового лага між капітальними вкладеннями і ефектом від них, а також змін цін та інших факторів (інфляційних процесів, зростання вартості енергоресурсів та ін.). Згідно з таким підходом термін окупності - часовий проміжок, через який при розглянутої ставкою дисконту відбудеться вирівнювання позитивного грошового потоку (дисконтованого доходу) і негативного (дисконтованих інвестицій).

Розрахунок терміну окупності

У спрощеному вигляді термін окупності розраховується як відношення капітальних вкладень до прибутку від них. Однак такий підхід не враховує тимчасову оцінку інвестиційних витрат. Це призводить до неккорректной, заниженою оцінкою терміну окупності.

Більш правильним є аналіз інвестиційної привабливості проектів з урахуванням інфляційних процесів, альтернативних варіантів інвестування, необхідності обслуговування позикового капіталу.

Тому термін окупності дорівнює сумі числа років, що передували року окупності, а також відносини невідшкодованої вартості на початок року окупності до припливу готівки протягом року окупності. Алгоритм розрахунку виглядає наступним чином:

- розрахунок дісконірованного грошового потоку, виходячи із ставки дісконта-
- розрахунок накопиченого дисконтованого грошового потоку як суми витрат і доходів по проекту - він розраховується до першої позитивної величини.

Залишається тільки підставити вказані значення в формулу.

Переглядів: 3025

Увага, тільки СЬОГОДНІ!