Як Написати громадянське позовних заяв

Громадянам, Які НЕ можуть врегулюваті вініклій правовий Конфлікт самостійно, для травні спору бажано звернути до суду. Звернення до суду Першої інстанції можна реалізуваті Шляхом Подання покличу. Позов є Основним процесуальним засоби захисту порушеннях чі оскарження прав. Цивільне позовних заяв пишеться відповідно до вимог, що пред`являються до його змісту. Заява має буті виклад з граничною простотою, ясністю і точністю.
Як Написати громадянське позовних заяв
Вам Знадоби
  • Комп`ютер, принтер, папір, ручка.
Інструкція
1
У верхньому правому куті аркуша оформляється шапка позовної заяви. У ній зазначається ПОВНЕ найменування суду, до якого подається позов. Правильне найменування суду має містіті положення суду в системі судів Загальної юрісдікції (суден ділянку, районний суд, обласний суд і т.д.), його ТЕРИТОРІАЛЬНЕ Розташування та адресою.
2
Далі пишеться найменування позивача, його місце проживання або Місцезнаходження Із зазначеним точної адреси. Під найменуванням фізичної особи розуміється прізвище, ім`я та по батькові. Найменуванням організації є її повна назва.
3
Якщо Позивача має представника, то додатково до найменування позивача, в шапці громадянського позовної заяви треба Написати ПОВНЕ найменування та адресу довіреної особи. У представника повінні буті належности чином оформлені повноваження на ведення справи. Відомості про довіреності звічайній вказуються в Переліку Доданий документів.
4
Обов`язковим реквізітом в структурі позовної заяви є зазначеним найменування відповідача, поштова адреса його місця проживання або местонанахожденія. Якщо позов підлягає оцінці, то після відомостей про відповідача можна вказаті Ціну покличу.
5
Найменування обігу - позовна заява - пишеться з невеликим відступом після шапки посередіні листа. Найменування слід посілюваті Вимоги, яка пред`являється до відповідача. Наприклад: Позовна заява про Усунення Перешкода у корістуванні земельною ділянкою.
6
З нового рядка в довільній формі, віходячі з логіки і зручності РОЗГЛЯДУ заяви, йде виклад обставінні справи, Переважно в хронологічній послідовності. Опісується, Які права з точки зору позивача порушені відповідачем. Навідні докази, що підтверджують обставінні та Порушення прав. У написанні позовної заяви НЕ обов`язково вказуваті конкретні правові норми, оскількі підставою покличу є фактічні обставінні.
7
Після фабульній частини на підставі написаного в позовній заяві йде прохальна частина заяви, яка містіть чітко сформульовані вимоги. Суть вимог, вісунутіх у заяві, что НЕ винна суперечіті Законодавство. У прохальною частини можна заявляті клопотання, Наприклад, про проведення СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.
8
Після прохальною частини з нового рядка оформляється пронумеровані ПЕРЕЛІК Доданий до позовної заяви документів та / або їх Копій Із зазначеним кількості аркушів і прімірніків. В кінці заяви ставлять дата - день подачі покличу, підпис особини, яка подає громадянське позовних заяв, з Розшифровка даної підпісу.
Переглядів: 3398

Увага, тільки СЬОГОДНІ!