Наслідки технічних помилок в договорі

Наслідки технічних помилок в договорі, як правило, не роблять вирішального впливу на його тлумачення і виконання. Якщо ж зазначені помилки істотно спотворюють зміст договору, то може знадобитися додаткове доведення дійсного змісту умов, на яких досягнуто згоди.
Наслідки технічних помилок в договорі
Технічні помилки в договорах не є рідкістю, проте зазвичай вони виявляються тільки при розгляді судової суперечки, пов`язаної з виконанням відповідної угоди. Якщо будь-які помилки такого роду виявлені випадково при відсутності суперечностей між сторонами договору, то вони зазвичай виправляються за обопільною згодою, для чого достатньо укласти додаткову угоду. У переважній же більшості випадків технічні помилки залишаються непоміченими, оскільки сторони не вчитуються в усі умови договору на стадії його виконання. Великі проблеми виявлення подібних помилок може викликати при виникненні судового спору, предмет якого безпосередньо випливає із змісту угоди.

Що роблять при виявленні технічних помилок в суді?

Цивільне законодавство містить однозначні приписи щодо тлумачення умов будь-якої угоди. Саме цих норм дотримуються суди при виявленні технічних помилок в договорі. Зокрема, сенс договору буде встановлюватися на підставі його буквального змісту. Якщо технічна помилка робить буквальне зміст неясним, то досліджуються інші умови договору, з якими зіставляється зміст неясного пункту. Також береться до уваги загальний зміст укладеної угоди і спрямованість волі сторін. Саме тому зазвичай не мають значення типові помилки, пропуски букв, слів, знаків, неузгодженість та інші технічні помилки. Такі неточності, як правило, містяться у всіх примірниках договору, оскільки допускаються на стадії комп`ютерного набору тексту угоди.
Як вчинити при істотному спотворенні сенсу?

Іноді виявляються суттєві технічні помилки в договорі, які повністю спотворюють його смисловий зміст. При цьому загальний зміст угоди або інші його умови не дозволяють однозначно встановити дійсну волю домовилися сторін. Класичним прикладом технічної помилки даного виду є пропуск частки «не» або її зайве використання при формулюванні обов`язків якої-небудь сторони. У цьому випадку умовою договору може надаватися прямо протилежний зміст, причому довести наявність технічної помилки буває непросто. У цьому випадку закон наказує суду оцінювати інші докази, які надає зацікавлена сторона. Наприклад, допомога в тлумаченні угоди може надати попередня листування між сторонами, в якій узгоджувалися базові умови спірного договору.


Переглядів: 4869

Увага, тільки СЬОГОДНІ!