Як порахувати податки ип

Податки, які платить ІП, і алгоритм їх розрахунку залежать від застосовуваної системи оподаткування - ССО, ЕНВД або ОСНО. Незалежно від неї, кожен підприємець зобов`язаний також здійснювати внески до ПФР.
Як порахувати податки ІП

Як розрахувати податки ІП на ССО

Для ІП, що застосовують УСН, всі податки замінюються одним - єдиним податком. Як об`єкт для визначення суми податку можуть виступати доходи, або доходи за вирахуванням витрат. Об`єкт оподаткування ІП може вибрати самостійно, виходячи з критеріїв економічної доцільності.

Єдиний податок ССО розраховується наступним чином: податкова ставка * податкова база.
Податкова ставка варіюється залежно від об`єкта оподаткування. При об`єкті оподаткування «доходи» вона становить 6%. В якості податкової бази виступають отримані доходи (виручка ІП). Будь-які види витрат у облік не беруться. ІП на ССО-6% можуть зменшити податок на сплачені страхові внески за себе та працівників у ПФР, ФОМС і ФСС. Якщо ІП має працівників, то максимальна сума відрахування становить 50%, якщо ні - то він може повністю зменшити податок (на 100%).

Приклад розрахунку податку ССО для ВП без працівників. Виручка ІП за рік склала 300 000 р., Відрахування в ПФР - 20727,53 р. Сума податку до сплати дорівнює 300000 * 0,06 = 18 000 - 20753,53 = 0. Виходить платити податок не потрібно, тому внески більше суми обчисленого податку.

Приклад розрахунку податку ССО для ІП з працівниками. Виручка ІП за рік склала 1 000 000 р., Відрахування в ПФР за працівників - 120 000 р. Сума податку дорівнює 100 000 * 0,06 = 60 000. Її можна зменшити на внески тільки на 50%, тобто сплатити необхідно 30 000.

Якщо об`єктом є «доходи-витрати», базова ставка становить 15% (у деяких регіонах - від 5 до 15% для ІП, провідних певні види діяльності). Для ІП на ССО-15% враховуються підтверджені витрати, тобто в якості податкової бази виступає не виручка, а прибуток ВП. Всі доходи і витрати визначаються наростаючим підсумком з початку року. Існує важливе правило: якщо мінімальний податок (1% від обороту) виходить більше обчисленого, сплатити треба саме його.

Приклад розрахунку податку для ІП на ССО-15%. Доходи ІП склали 2 000 000 р., Документально підтверджені витрати - 1200 000. Податкова база дорівнює (2 000 000 - 1 200 000) = 800 000. Сума податку = 800000 * 0,15 = 120 000 р. При цьому, мінімальний податок = 2 000 000 * 0,01 = 20 000 р., Що менше обчисленого податку. Відповідно, сплатити до бюджету необхідно 120 000 р.

Як розрахувати податки ІП на ОСНО

ІП на ОСНО платять ПДФО і ПДВ. ПДФО 13% сплачується з різниці між доходами і документально підтвердженими витратами (професійними відрахуваннями). У разі неможливості документального підтвердження доходи можуть бути зменшені на норматив витрат (20% від суми доходів).

Наприклад, доходи ІП залишили 50 000 р., Витрати - 30 000 р. ПДФО до сплати - (50 000 - 30 000) * 0,13 = 2600.

ПДВ розраховується наступним чином: сума доходу, поділена на 118 і помножена на 18 - це ПДВ «до нарахування». ПДВ «до заліку» розраховується на підставі рахунків-фактур, отриманих від постачальників. Сума ПДВ до сплати = «сума до нарахування» мінус «сума до заліку».

Як розрахувати податки ІП на ЕНВД

При розрахунку розміру ЕНВД реальний дохід значення не має, платники податків керуються розміром поставлений доходу, який прописаний в НК РФ. ЕНВД може застосовуватися тільки у відношенні окремих видів діяльності. Серед них роздрібна торгівля, побутові послуги, стоянки та ін.

Розрахунок ЕНВД проводиться за такою формулою: (податкова база * ставка податку * К1 * К2) -страхові Внески. Податкова ставка в даному випадку становить 15%. Базова прибутковість коригується відповідно до коефіцієнтів-дефлятор (К1 - спільний для всіх і К2 - встановлюється на регіональному рівні). ІП без працівників зменшують ЕНВД на 100% сплачених внесків, з працівниками - на 50%.

Податкова база розраховується для кожного виду діяльності індивідуально, це величина поставлений дохід. У загальному вигляді формула виглядає наступним чином: поставлений дохід = базова прибутковість * фізичний показник. Фізичним показником може, наприклад, бути розмір торговельної площі або кількість працівників. ЕНВД сплачується кожний квартал.

Приклад розрахунку податку. ІП займається наданням побутових послуг, базова прибутковість встановлена на рівні 7500 р. у місяць. В якості фізичного показника виступає кількість працівників - їх у ІП 5 чол. (З ним - 6). Коефіцієнт к1 дорівнює 1,569, к2 - 0,52. Обсяг сплачених страхових внесків за квартал - 49 500 р. Податок ЕНВД за квартал = податкова база (7500 * 3 * 1,569 * 0,52 * 6) * 0,15 = 110 144 * 0,15 = 16 522 р. Далі необхідно зменшити податок на 50%, 8261 р. - Сума податку до сплати.


Переглядів: 3034

Увага, тільки СЬОГОДНІ!